August 7, 2022

Kleabe

All Here For Your

KleaBe.Com

1 min read

Është në rrezik për shkak të rënies së popullatave të bletëve nga pesticidet, ndryshimet klimatike dhe humbja e habitatit. Bletët...

1 min read

Ashtu si kanarinat në minierat e qymyrit, ato gjithashtu mund t'u tregojnë shkencëtarëve kur cilësia e ujit është e dobët. Nëse...

2 min read

Por vonesat nuk janë fantashkencë. Megjithatë, ato reale janë rrallë më shumë se një milimetër në madhësi. Live Science përshkruan...