May 19, 2022

KleaBe

ALL HERE FOR YOU

“Eurostat”: Pastruesit në BE marrin dyfishin e pagës së menaxherëve në Shqipëri

3 min read

Menaxherët dhe profesionistët në Shqipëri paguhen shumë më pak se kolegët e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian dhe gati sa gjysma e profesioneve elementare në shumë shtete.

“Eurostat”-i ka publikuar fitimet mesatare për orë, sipas aktiviteteve ekonomike dhe profesioneve, për vitin 2018, duke përfshirë nga vendet e rajonit Shqipërinë dhe Serbinë.

Shqipëria ka pagën mesatare më të ulëtën në Evropë për orë, me vetëm 2.3 euro, nga 3.41 euro në Serbi dhe 15 euro që është mesatarja e Bashkimit Evropian.

Në Evropë pagat më të larta në total i kanë Zvicra (35.6 euro/orë), Norvegjia (29.8 euro) dhe Danimarka (29.5 euro).

Diferenca mes shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë është shumë e lartë për pozicionet drejtuese dhe për profesionistët, raporton “Monitor”.

Menaxherët në Shqipëri paguhen 4.45 euro për orë, nga 28.6 euro që është mesatarja e Bashkimit Evropian. Rekordin e mban sërish Zvicra, me 55 euro/orë, e ndjekur nga Danimarka (50) dhe Luksemburgu (49.5).

Profesionistët në Shqipëri paguhen mesatarisht 3.12 euro/orë, në raport me 21.36 euro, që është mesatarja e Bashkimit Evropian.

Profesioni më pak i paguar në Shqipëri është ai i punëve elementare (siç janë pastruesit dhe ndihmësit, punëtorët, ndihmësit e përgatitjes së ushqimit, shitjet në rrugë dhe punëtorët e tjerë të shitjes dhe shërbimit), me 1.48 euro/orë, nga 9.65 euro që është mesatarja e BE-së për të njëjtin profesion.

Në fakt, ky profesion, që është më pak i paguari në vendet e BE-së, ka fitime mesatare dy herë më të larta sesa të menaxherëve në Shqipëri (përkatësisht 9.65 euro/orë, përkundrejt 4.7 euro/orë).

Paga mesatare në Evropë

Sipas “Eurostat”-it, në vendet e Bashkimit Evropian fitimet bruto për orë kanë ndryshime të mëdha sipas profesioneve.

Duke u bazuar në të dhënat e hollësishme të fitimeve për vitin 2018, menaxherët ishin profesioni më i paguar në të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së. Në nivelin e BE-së, me fitime mesatare bruto në orë prej 28.6 €, menaxherët ishin përpara profesionistëve (21.4 €), të ndjekur nga teknikët (17.8 €).

Në skajin e kundërt të shkallës profesionet elementare (siç janë pastruesit dhe ndihmësit, punëtorët, ndihmësit e përgatitjes së ushqimit, shitjet në rrugë dhe punëtorët e tjerë të shitjes dhe shërbimit) ishin profesioni më pak i paguar në të gjitha shtetet anëtare të BE-së, me përjashtim të Danimarkës, ku shërbimi dhe punëtorët e shitjeve kanë fituar më pak. Në nivelin e BE-së profesionet elementare (9.7 € / orë) u pasuan nga punonjësit e shërbimeve dhe shitjeve (11.2 €), operatorët dhe montuesit e impianteve dhe makinerive (11.5 €).

Në tërësi, të ardhurat mesatare bruto për orë të profesionit më të paguar në BE ishin rreth tre herë më të larta se ato të profesionit më pak të paguar. Më saktësisht, të ardhurat bruto për orë të një menaxheri në BE (28.6 €) ishin pothuajse tre herë më të larta sesa një punonjës elementar (9.7 €).

Në të gjithë shtetet anëtare të BE-së, ky raport ishte më i larti në Qipro, ku menaxherët (31,7 € / orë) paguheshin mesatarisht pesë herë më shumë sesa punëtorët elementarë (6,3 € / orë). Në të kundërt, raporti ishte më i ulët në Danimarkë, ku menaxherët (50,9 €) paguhen rreth dy herë më shumë sesa punonjësit e shërbimeve dhe shitjeve (22,2 €).

Burimi i lajmit: Një Kombë