May 23, 2022

KleaBe

ALL HERE FOR YOU

Kostadinovska: Tekstet dixhitale mund të shtypen – Telegrafi

1 min read

Libri shkollor dixhital nuk kërkon lidhje të përhershme në internet, por shkarkohet në pajisjen dixhitale dhe mund të shtypet, shpjegon në paraqitjen e saj në emisionin “Rruga drejtë”, deputetja nga LSDM-ja, Bisera Kostadonovska.

Siç shton ajo, librat shkollorë të shtypur mbeten në përdorim nga klasa e parë deri të tretën.

“Nga klasa e katërt në të nëntën, preferenca i jepet librit shkollor dixhital. Ai nuk kërkon në internet vazhdimisht. “Ai shkarkohet në tablet dhe qëndron atje për aq kohë sa përdoruesi ka nevojë për të …

Ligji thotë se për familjet e rrezikuara, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe komunat do të sigurojnë pajisje tablet, dhe ekziston një mundësi të shtype ato libra shkollorë“, tha Kostadinovska.

Burimi nga Telegrafi