Rrushi i famshëm francez “Chardonnay”, kultivohet në Shqipëri

Shqipëria njihet për vreshtat më të vjetra në Evropë, por ditëve të sotme vreshtaria në vendin tonë është në rilindje të plotë.

Sot ky sektor është gjerësisht i përhapur dhe një burim i rëndësishëm i të ardhurave dhe vetëpunësimit për një numër të madh të fermave bujqësore.

Sipas të dhënave nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, arrijnë mbi 300 mijë numri i fermerëve që kultivojnë rrushin në vreshta dhe pjergulla, nga jugu e deri në veri të vendit.

Ndërkohë që sipërfaqja e mbjellë me vreshta janë rritur ndjeshëm vitet e fundit në mbi 10.000 ha.

Krahas varieteteve autoktone, janë përshtatur mjaft mirë në tokën shqiptare dhe kultivohet masivisht, dhe varieteti i rrushit të famshëm “Chardonnay”.

Dy vjet nga implementimi i programit IPARD II të financuar me 94 milionë euro nga qeveria shqiptare dhe BE, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, (AZHBR) ka paguar 60 % të kontratave të firmosura me fermerë dhe agropërpunues, për përfitimin e granteve nga investimet në bujqësi, ku vend kryesor zë mbështetja në vreshtarinë dhe industrinë e verërave “Made in Albania”, që po zgjeron eksportet në tregjet ndërkombëtare.

Burimi i lajmit: Një Kombë

Author: admin