May 25, 2022

KleaBe

ALL HERE FOR YOU

Ekstradohet në Kosovë i dyshuari për vrasjen e dyfishtë në vitin 2012, i caktohet paraburgimi – Gazeta Express

2 min read

Lajme


Gazeta Express

27/01/2022 15:18

Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit B.D.

Sipas gjykatës ekziston dyshimi i bazuar se: Me datë 16.05.2012, rreth orës 14:25, me dashje dhe për motive të ulëta ka privuar nga jeta të ndjerët B.P dhe V.P, e po ashtu ka plagosur rëndë viktimën N.P, në atë mënyrë qe deri te vrasja kishte ardhur pas një konflikti që kishin me herët këto dy familje.

Lexo Edhe:

Me çka i pandehuri B.D kishte
për të kryer veprën penale vrasje e rëndënga neni 147 pika 9 dhe 11 të KPK-së dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll,
posedim apo shfrytëzim të paautorizuar t
ë armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së.


pandehurit B.S i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej
tridhjetë (30) ditësh pasi që gjykata vlerësoi se ekziston dyshimi se i njëjti
e ka kryer veprat penale për të cilat dyshohet.

“I
pandehuri, që nga data e kryerjes së veprës penale ka qenë në arrati me qëllim që ti shmanget përgjegjësisë penale dhe i njejti është arrestuar dhe është ekstraduar vetëm pas
bashkëpunimit juridik – ndërkombëtar në mes të
autoriteteve kosovare me autoritetet belge andaj, gjykata vlerëson se po qe se i pandehuri gjendet në liri
ekziston rreziku që i njejti të arratiset përsëri e me këtë të pengoj rrjedhën
normale të procedurës. Gjithashtu, duke e pas
parasysh peshën e veprave penale, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së
vrasjes gjykata ka vlerësuar se me gjetjen e
mundshme të pandehurit në liri ekziston rreziku real
që i njëjti të përfundoj veprën e nisur në dëm të viktimës N.P ose të kryejë vepër të re penale”, thuhet në njoftimin
e gjykatës, transmeton Express.

Gjykata
sipas detyrës zyrtare  vlerësoi edhe
masat tjera alternative për sigurinë e pranisë së të pandehurit B.D në
procedurë mirëpo, gjeti se në ketë fazë të procedurës asnjë masë tjetër alternative
nuk do të ishte e adekuate.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në
Gjykatën e Apelit.

Gazeta Express